Budoucnost českého precizního zemědělství je tady!

Aktuality09.04.2024

Minulý týden jsme spolu s naším partnerem CleverFarm představili společné řešení precizního zemědělství - aplikaci MyMex.
MyMex představuje revoluční spojení dvou předních digitálních technologií v českém a světovém zemědělství, Fendt Connect a CleverFarm, a poskytuje tak komplexní a inovativní řešení pro zemědělce.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY SOFTWARU MYMEX ZAHRNUJÍ:
Komplexní monitorování a správa:
MyMex integruje senzory a technologie z Fendt Connect a CleverFarm, což umožňuje zemědělcům sledovat a řídit jak svou zemědělskou techniku (traktory,postřikovače, mlátičky), tak stav a vývoj plodin a půdy. To znamená kompletní přehled a kontrolu nad farmou na jednom místě.

Přesná aplikace agrochemikálií:
Díky spojení CleverFarm a Fendt Connect může My-Mex poskytnout přesnější aplikaci hnojiv, pesticidů a dalších agrochemikálií. S inteligentními analýzami a daty o půdě a plodinách z CleverFarm a technickými informacemi o strojích z Fendt Connect, MyMex umožňuje zemědělcům přesně dávkovat agrochemikálie podle aktuálních potřeb a podmínek.

Automatizace a optimalizace pracovních procesů:
MyMex využívá pokročilé technologie umělé inteligence a strojového učení k automatizaci a optimalizaci pracovních procesů na farmě. Systém dokáže generovat doporučení pro plánování závlahy, hnojení a dalších agrotechnických operací na základě aktuálních dat a historie farmy.

Lepší využití zdrojů: Díky MyMexu mohou zemědělci efektivněji využívat vodu, hnojiva a pesticidy, což vede ke snížení ztrát a zbytečných nákladů. Systém poskytuje zemědělcům informace o stavu půdy a plodin a doporučuje optimální postupy pro minimalizaci spotřeby zdrojů.

Zlepšená udržitelnost a ochrana životního prostředí:
MyMex pomáhá zemědělcům minimalizovat negativní dopady zemědělství na životní prostředí tím, že umožňuje přesnější aplikaci agrochemikálií a optimalizaci pracovních procesů. To může vést ke snížení znečištění půdy, vody a vzduchu a k udržitelnějšímu zemědělskému hospodaření.

Produktový manažer Patrik Kalenda k novému
softvéru MyMex poznamenal:

„MyMex přináší zemědělcům komplexní a inteligentní digitální řešení pro řízení a monitorování farmy, které jim umožňuje dosáhnout lepších výsledků při zachování udržitelnosti a ochrany životního prostředí. V rámci legislativního rámce je důležité zmínit Land Parcel Identification System (LPIS), který je klíčovým prvkem evropské politiky zemědělství. LPIS slouží k identifikaci a evidenci zemědělských parcel, což je nezbytné pro správné fungování agrárních dotací a dalších zemědělských politik EU. Integrace MyMexu s LPIS umožňuje zemědělcům snadnou a efektivní evidenci jejich pozemků a plnění legislativních požadavků, což přispívá k transparentnosti a řádné správě agrárních fondů.“

<
Login