Data budoucnosti: Rozhovor s Patrikem Kalendou o inovacích v Agromexu

Aktuality09.04.2024

Patriku, mohl byste se prosím představit a popsat, co obnáší Vaše pozice produktového manažera na navigační systémy a softwarové aplikace v Agromexu? Také by nás zajímalo, jaký byl Váš kariérní růst ve firmě.
 

Pracuji jako produktový manažer navigačních systémů a softwarových aplikací. Moje náplň práce je vcelku rozmanitá, patří do ní jak prodej navigačních systémů, tak i podpora prodeje strojů, např. kolových traktorů, samojízdných postřikovačů a sklízecíchmlátiček.
V dnešní době jsou všechny tyto stroje osazeny nejmodernější technologií, která uvnitř sebe skrývá spousty pokročilých automatizovaných procesů, jež napomáhají k co nejpreciznějšímu a nejefektivnějšímu výkonu prováděné práce. Mezi mé další aktivity patří podpora servisních týmu, se kterou mi nově pomáhá můj nový kolega Štěpán Gabriel. Další produkt, kterým se můžu pyšnit je mnou vytvořená síť RTK, kterou jsem pojmenovat Agromex RTK NET. Jedná se o síť stanic vysílajících RTK signál. Na každém středisku máme vlastní stanici a pomáháme zákazníkům nakoupit RTK signál za výhodnějších podmínek. Můžu tedy bez přemýšlení říci, že spravuji veškerý chod této sítě. Další aktivitou je určitě profesionální školení našich obchodních zástupců, vedoucích servisu, servisních techniků

a našich klientů. Do mojí náplně práce musím též zahrnout rozšiřování speciálních nástaveb a rozšiřování výbav strojů, vytváření cenových nabídek, technické řešení nadstandardních požadavků od zákazníků, technická řešení neobvyklých a speciálních závad

nejen navigačních systémů ale většiny elektronických komponentů a další. V Agromexu jsem již 12let a začínal jsem na pozici servisního technika, následně jsem působil jako vedoucí servisu a momentálně pracuji na pozici produktového specialisty navigačních systémů.
Jsem nesmírně rád, že jsem si prošel těmito pozicemi, jelikož mi to dodalo spousty znalostí a zkušeností. Troufnu si říci, že kdybych před těmi dvanácti lety nezačal jako servisní technik, neznal bych naše stroje tak do hloubky a nechápal veškeré principy fungování jednotlivých součástí a mechanizmů, které společně tvoří tak dokonalý stroj jako je FENDT.

Co přesně znamená termín „precizní zemědělství“ a jaké má aplikace v praxi?
To je velmi specifická otázka, která může být na povídání na celý den. Pokusím se to tedy v krátkosti
shrnout. Precizní zemědělství můžeme chápat ve dvou rovinách. První rovinou může být péče o půdu a rostliny – tzn Agronomická rovina a na druhou se můžeme dívat jako na Mechanickou rovinu – stroje a jejich práce nejen na polích.
V agronomické části se hledá, jak co nejefektivněji využít hnojiva, osivo, vodu a další látky tak abychom při co nejmenších vstupech získali co největší výnos. K tomu se používají například výnosové mapy ze sklízecích mlátiček, které se společně vyhodnotí například
s mapou růstového potenciálu, se satelitními snímky porostu z předchozích let a zvolí se ideální strategie aplikací na půdních blocích. Mechanická část má zase za úkol co nejpřesněji aplikovat produkty na základě agronomických požadavků, tedy aplikačních map vytvořených v agronomické části. K tomu nám pomáhá pokročilá elektronika a GPS systém ve strojích, které jsou následně řízeny zcela automaticky s přesností dvou centimetrů. Stroje mají za úkol znovu sebrat data o své provedené práci abychom je mohli použít opět pro další sestavení aplikačních úkolů. Je to tedy opakující se oběh, při kterém jde ruku v ruce agronomická rovina s mechanickou.


Proč jste zavedli platformu MyMex, jaké problémy řeší a můžete popsat, jak v praxi pomáhá?

Na tuto otázku je snadná odpověď. V předchozí otázce jsem se pokus shrnout precizní zemědělství a zmínil jsem zde práci s daty ze strojů a satelitů. Mezi dalšími jsou to například i data z meteostanic půdních čidel atd. Tyto data musíme někde zobrazovat a zpracovávat. To byl náš kámen úrazu. Fendt nemá jakožto výrobce strojů na toto řešení a v blízké době asi ani mít nebude. Požadavky ze strany zákazníků rostli a na mě bylo zajistit nějaké řešení. Zkoušel jsem nejprve zavést software NextFarming, který
vyvinul největší dealer značky Fendt v Německu. Program nebyl špatný, ale nebyl ušitý na míru českým zemědělcům, a navíc velkým problémem byla nepřítomnost českého jazyka. Je potřeba brát tyto faktory jako zásadní. Program také nebyl zaměřen na požadavky a legislativu Ministerstva zemědělství ČR. V tu chvíli, kdy jsme hledali možná řešení, jak uspokojit zákazníka, přišla firma CleverFarm a odprezentovala nám jejich platformu. Na základě vyhodnocení jejich aplikace jsme usoudili, že jejich platforma je intuitivní, přesná, jednoduchá na ovládání a postavená na české legislativě MZe. Přišlo nám, že je to dokonalé propojení se stroji Fendt, které jsou taktéž intuitivní, přesné a jednoduché na ovládání a budou navzájem s aplikací ve vzájemné symbióze. Domluvili jsme se tedy se společností CleverFarm, že společně vytvoříme prostředí pro zákazníky, kteří používají stroje Fendt a nazveme jej MyMex. Na této platformě může klient sbírat data ze strojů následně je vyhodnocovat a používat při plánování strategií na svých pozemcích, které jsou do aplikace
automaticky promítnuty z portálu farmáře LPIS. Přenosy dat mohou být přes přenosné úložiště a nebo online přes internet, kde máme MyMex propojen se servery Fendtu a data létají přes mobilní internet ze stroje do MyMex a z MyMex zase do
stroje. Tím máme zaručený maximální komfort při přenosu dat. Zákazník také nemusí mít strach, že by manipulaci s daty a zvolení správné strategie nezvládl, vždy se může opřít o profesionály v oboru. Specializovaný tým agronomů společnosti CleverFarm řeší se zákazníky individuální aplikace na dané půdní bloky. MyMex dokáže poskytnou našim klientům také agroevidenční záznamy a v budoucnu také propojení s telematickou platformou FendtConnect, na které právě pracujeme.

Kde vidíte platformu MyMex za 5 let a jaké jsou Vaše vize pro její další rozvoj?
MyMex by se mohl stát skvělým a nedílným pomocníkem většiny zemědělců, kteří uvažují nad precizním hospodařením na svých farmách. Určitě budeme na platformě stále společně pracovat a zdokonalovat ji, stejně jako výrobní závod Fendt zdokonaluje a vyvíjí své stroje. Dle mého názoru je potřeba sbírat požadavky zákazníků a vyhodnocovat jejich váhu a potřebu pro co nejpřesnější produkt ušitý na míru našim klientům. Traktory Fendt se tímto způsobem staly jedním z největších leaderů udávajících směr v konstrukci zemědělských strojů a řadí je na ty nejvyšší místa žebříčku.

<
Login