Dubnová porada širšího vedení Agromexu

Aktuality25.04.2024

Management společnosti Agromex a vedoucí všech poboček se sešli na dubnovém setkání širšího vedení, které se konalo 23. dubna v Modleticích. Toto setkání, klíčové pro sdílení informací a strategické plánování, zahrnovalo diskusi o široké škále témat, která jsou zásadní pro další rozvoj a úspěch společnosti.

Zásadními body jednání byly Agromex strategie a výsledky za první kvartál, které představily klíčové ukazatele výkonu a naplňování cílů. Dále byly projednány strategie pro financování zákazníků a implementace vzdělávacího systému LMS, který má za úkol podporovat neustálý rozvoj zaměstnanců. Diskutovalo se také o rozvojových dialozích, které jsou zaměřeny na individuální rozvoj a kariérní postup zaměstnanců.

Dalším diskutovaným bodem byl Plán čerpání dovolených pro rok 2024, který je důležitý pro zajištění plynulého chodu společnosti a zároveň pro zachování pracovně-životní rovnováhy zaměstnanců. Vedoucí se také věnovali pilířům HR strategie a strategiím poprodejních služeb, které jsou klíčové pro udržení vysoké úrovně spokojenosti zákazníků.

V kontextu rozvoje obchodních strategií byla diskutována „Smart strategie“ a koncept „Zlatý zákazník“, které mají za cíl posílit vztahy s klíčovými klienty a optimalizovat obchodní procesy. Proběhla také debata o nadcházejících eventech a akcích pro rok 2024 a o nových standardech importéra Agco v rámci projektu MOS 2. 0.

Důležitým bodem jednání byla také strategie akvizice nových zákazníků a prodejní strategie strojů, které jsou klíčové pro další expanzi a tržní úspěch Agromexu.

<
Login