Jsme zelená firma

Aktuality09.04.2024

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma, čímž umožňuje svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Zároveň je tím, bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru, podporujeme v ekologickém chování a s tím související recyklaci, při které se odpad mění na znovu použitelný materiál. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu. Projekt naší firmě také umožňuje bezplatný svoz a následnou recyklaci
velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako jsou například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, která se zabývá organizací sběru, tříděním a recyklací vysloužilých elektrozařízení v celé České republice.

Tuto iniciativu zastřešuje IT specialista Tomáš Pektor: „Systém pravidelného sběru nemáme otestovaný, dříve se odváželo pouze nepravidelně. Rád bych to nechal nějakou dobu běžet a vyhodnotil výsledky. Sběrnou nádobu zatím najdete v Modleticích a v Brně. Další pobočky se v budoucnu mohou připojit, v úvahu přichází větší lokality jako České Budějovice, Starý Jičín, Myslinka a Hořiněves.
S firmou EKO-KOM a.s. jsme již dříve spolupracovali na nepravidelné bázi; pro bezplatný odvoz se muselo shromáždit více než 100 kg elektroodpadu. Vzhledem k tomu, že v kartonových krabicích na elektroodpad byly i různé baterie, rostlo s jeho objemem riziko požáru při zkratu. Kartonové krabice navíc nebyly přístupné pro všechny zaměstnance a ani certifikované pro uložení odpadních baterií. Firma odváží elektroodpad zdarma a vydává certifikát o ekologické likvidaci, který po nás nepravidelně vyžadují auditoři.“

Osvědčení Zelená firma pro AgromexOsvědčení Zelená firma pro Agromex

<
Login