Klíčové momenty z posledního setkání širšího vedení

Aktuality09.04.2024

Management společnosti a vedoucí všech poboček se zúčastnili pravidelného měsíčního setkání širšího vedení společnosti. Proběhlo 21. března v Modleticích. Toto setkání představuje klíčovou platformu pro sdílení informací, plánování a koordinaci napříč celou organizací. Diskutovala se široká škála témat, od organizace menších lokálních eventů přes produkční proces brožur až po vyhlášení výběrového řízení na marketingové služby, včetně tisku, grafiky a polepu služebních vozů. 

Zásadním tématem byla také implementace systému Raynet CRM, který po úspěšné pilotní fázi vstupuje do běžného provozu, s důrazem na kvalitu a správnost vkládaných dat. Dále byl projednán program Sales Excellence (obchodní mistrovství) představen Ole Würtzem, zaměřený na efektivní přístupy k zákazníkům a vedení obchodních případů do úspěšného konce. Diskuse se dotkla i dalších klíčových oblastí, jako jsou financování, nábor nových zaměstnanců, vzdělávací systémy, onboarding, průzkumy spokojenosti a rozvojové dialogy. 

Taková setkání jsou neocenitelná pro udržení jednotnosti vize a strategie společnosti, posilování leadershipu a soustředění se na společné cíle. Pravidelná komunikace a spolupráce na těchto setkáních pomáhají nejen v rychlejší reakci na tržní výzvy, ale také ve zvyšování spokojenosti a motivace zaměstnanců. Tato setkání tedy představují důležitý pilíř interní komunikace a jsou základním kamenem pro další rozvoj firmy v souladu s etickým kodexem a zaměřením na výjimečnou kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům. 

<
Login