Pavel Strnad, ředitel poprodejních služeb: Návštěvy poboček jako klíč k úspěchu 

Aktuality06.05.2024

V průběhu dubna proběhly návštěvy poboček, během kterých se Pavel Strnad, ředitel poprodejních služeb, setkal se zaměstnanci servisu. Při těchto setkáních představil strategii servisu, budoucí změnu mzdového ohodnocení a zároveň nasbíral cenné informace o problémech, které nás v současné době trápí. Hlavním cílem bylo zlepšit komunikaci mezi vedením a zaměstnanci, naslouchat jejich názorům a podnětům. 

„Komunikace s mechaniky byla velmi zajímavá a jedním z hlavních prvků, které byly během dialogů řečeny, byly investice do vybavení, IT podpora a mzdové či bonusové ohodnocení. Na některé body lze zareagovat rychleji, jiné je potřeba rozvinout a postupně posouvat. Co vnímám nejvíce, je potřeba pravidelné komunikace, upřesňování směřování firmy a práce na dílčích bodech, které mohou firmu zase posunout dále," říká Pavel Strnad. 

Další návštěvy poboček jsou naplánovány na červen, kdy bude pokračovat otevřená komunikace se zaměstnanci servisu. Pavel Strnad se těší na další inspirativní dialogy, které posílí týmového ducha a přispějí k dalšímu rozvoji naší firmy. 

<
Login