Rozhovor s Martinem Králem: Tajemství úspěchu v obchodě

Aktuality22.04.2024
Povídali jsme si s Martinem Králem, oceněným obchodníkem z pobočky Agromex Brno, o jeho práci a receptu na úspěch v roli obchodníka.

Jaké klíčové dovednosti považujete za nezbytné pro úspěch v obchodu se zemědělskou technikou?

Klíčovou dovednost nemám, rád pracuji v týmu a to platí pro naši pobočku v Brně, je tu skvělá parta lidí, se kterými můžu spolupracovat, je to asi to nejdůležitější, abych mohl být v obchodě úspěšný. Nesmím také zapomenout na naše produktové specialisty, kluci pomůžou, když je potřeba, někdy dokážou být neústupní, ale nakonec najdeme společnou řeč.

 

Jaké byly vaše největší výzvy při práci s klienty a jak jste je překonali?

Největší výzvou je získání nového zákazníka pro některý z produktů portfolia Agromex. Trpělivost, umět přijmout, že jsem obchod prohrál, nezabouchnout dveře, navštívit ho znovu a dále mu nabízet naše služby. Už několikrát se mi to vyplatilo.

 

Jaké faktory považujete za rozhodující pro vytvoření úspěšného obchodního vztahu s klienty?

Být férový, spolehlivý, když něco slíbím snažit se to dodržet, umět zákazníkovi naslouchat, nebýt dotěrný a tlačit na něj při rozhodování. Cílem je zákazníkovi jasně vysvětlit výhody nákupu produktu od Agromexu a otevřeně přiznat, že i my čelíme určitým výzvám, na jejichž řešení aktivně pracujeme.

 

Co byste poradili novým obchodníkům, kteří se chtějí připojit k našemu týmu?

Nový obchodník musí být trpělivý, protože začátky jsou těžké, je potřeba zákazníky navštěvovat a budovat si s nimi vztah, vzít telefon, pokud mu zákazník zavolá i po pracovní době, v sobotu, neděli ve svátcích a někdy i bohužel během dovolené. Současně je důležité, aby si udržel svou důstojnost a respekt k sobě.

<
Login