Zlepšení prodejních strategií: Setkání s Ole Würtzem 

Aktuality09.04.2024

V úterý 19.3. se konalo setkání s Ole Würtzem, konzultantem pro Sales Excellence z Danish Agro, kterého se zúčastnili produktoví manažeři, vedení obchodu a marketingu. Hlavním cílem bylo prozkoumat "cestu zlatého zákazníka" a zdokonalit naše prodejní techniky a přístupy. 

Během setkání byly probrány strategie pro efektivnější prodej a diskutovány klíčové oblasti, jako jsou iniciativa Sales and Customer Excellence, finance a e-commerce a prodejní a marketingový plán. Toto setkání představuje důležitý krok k lepšímu pochopení a naplnění potřeb našich zákazníků, a zároveň posiluje naše prodejní a marketingové strategie. 

"Oceňuji mentoring a spolupráci s Olem. Jeho bohaté zkušenosti nám přinášejí širší perspektivu a otevírají nové možnosti přístupu jak k prodeji, tak k zákazníkovi. Jeho konzultace nám pomáhá růst a inovovat v našich obchodních strategiích," říká Jakub Hurta, ředitel obchodu Agromexu. 

<
Login