firemní tiskoviny


Image má velký vliv při rozhodování zákazníka o volbě značky produktu. Cílový image, který vychází z firemní identity, by se však měl od konkurence patřičně lišit tak, aby byl jedinečný a zákazník (či celé okolí podniku) si ho jednoduše uchoval pozitivně v paměti. A právě konkurenční odlišnost a jedinečnost by měla stanovit firemní filozofie.

Zároveň používáním firemního manuálu zajistíme jednotnou komunikaci, a to jak interně, tak externě. Co to znamená? "Atakujeme" celý trh jednotně - vždy stejnou vizitkou, informací na stejném hlavičkovém papíře, v našich deskách a na stejných slidech.

Přínosem je prezentace firemní originality, jedinečnosti a specifičnosti, stabilita a dlouhodobé působení dovnitř i navenek, urychlení a zefektivnění veškeré komunikace a propagaci firmy.

Login