logo AGROMEX


logo AGROMEX

 

 

Ve vizuální komunikaci jsou jedinečné jevy zastupovány grafickými symboly (samotný grafický prvek bez písma), logotypy (graficky upravené písmo) nebo jejich kombinací - grafickými značkami. Svébytnými oblastmi jedinečných jevů jsou historické erby nebo komerční značky.

Obecné jevy jsou ve vizuální komunikaci zastupovány figurami, znaky a symboly. Figura je grafická struktura, která ve vědomí diváka nabývá významu prostřednictvím podobnosti s realitou. Znak je struktura nepodobající se realitě, význam nabývá prostřednictvím společenské konvence. Symbol je figura nebo znak s druhotným významem.Vytvořit novou galerii

 

 

Nezapomeňte, že používání našeho loga a jeho umístění na jakémkoliv materiálu má svá pravidla. V případě potřeby kontaktujte náš marketing, který vám pomůže s přípravou vámi chystaného materiálu (vč. pomoci našeho grafika).

 

 

Login