piktogramy


Piktogram je grafický znak (ideogram) znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci. Mají široké uplatnění ve vizuální komunikaci (předávání informací), v různých oblastech lidské činnosti.

Díky velkému množství techniky v naší nabídce, a pro potřeby jednodušší komunikace s našimi stávajícími a potenciálními zákazníky, s obchodními partnery máme připravené piktogramy. Použití je na vás.

 

 

Login