Etický kodex

Etický kodex Agromexu se opírá i o zásady podnikatelské etiky skupiny Danish Agro. Cílem kodexu je jasně stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců Agromexu. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu jejich postavení. 

V kodexu jsou popsány pravidla a zásady jednání se zákazníky a dalšími partnery. Je objasněno, jak se zaměstnanci mohou dostávat/nedostávat do střetu zájmů a jak zacházet s důvěrnými informacemi. Dále jsou tady zahrnuté klíčové etické otázky, se kterými se zaměstnanci Agromexu mohou potkávat a objasněn postup, jak v těchto případech postupovat. 

Login