Personální směrnice

Personální směrnice platí pro všechny zaměstnance společnosti. Jejím obsahem je mimo jiné: 

  • specifikace postupu odpovědných zaměstnanců v rámci přijímání nových kolegů
  • definice benefitů pro zaměstnance
  • odpovědností zaměstnanců
  • popis procesu při ukončování pracovního poměru zaměstnance

 Součástí jsou rovněž veškeré dokumenty/přílohy, které tvoří neoddělitelnou součást směrnice a slouží pro správnou administrativu personálních procesů.

Login